இன்றைய சிந்தனை

உன் முதுகுக்கு பின்னால் பேசுபவர்களை பற்றி கவலைப்படாதே! நீ அவர்களுக்கு இரண்டு அடிக்கு முன்னால் இருக்கிறாய் என்று பெருமைப்படு!

சுவாமி விவேகானந்தர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences